Отново Skype вируси

Поредният Skype вирус пита “Това ти ли си?” преди да се набута в компютъра ви… Интересно ми е кога ще се появят FaceBook вируси – там контрола е също като в любимият явно на мнозина комуникатор Skype. От вчера пак ме заливат с поредният Skype вирус, но този път малко по-рафинирано скрит и идващ отContinue reading “Отново Skype вируси”