Поговорки, 27092009

Beware of a man that does not talk and a dog that does not bark. – Португалска поговорка: Пазете се от човек, който не говори и от куче, което не лае! The dog wags his tail, not for you, but for your bread. – Португалска поговорка: Кучето си върти опашката не заради вас, а зарадиContinue reading “Поговорки, 27092009”

Поговорки, 26092009

Умният човек винаги е добър, но добрият човек не винаги е умен! Опитът е гребен, който природата дава на човек, когато той оплешивее! За да опознаете пътят напред – попитайте тези, които се връщат!