Поговорки, 26092009

Умният човек винаги е добър, но добрият човек не винаги е умен!

Опитът е гребен, който природата дава на човек, когато той оплешивее!

За да опознаете пътят напред – попитайте тези, които се връщат!