Епидемия и Пандемиямия

Явно се индексирам по-добре в google от wikipedia, за това реших да направя малко копи-пейст, що е това Епидемия и глобална епидемия (Пандемия):
Епидемия (от старогръцки epi – над, и demos – народ) е широко разпространено, извън обичайното, инфекциозно заболяване, като чума, тиф, холера, дифтерия, скарлатина, грип и др.

Епидемичният процес се характеризира с непрекъснато предаване на възбудителя на инфекцията между хората. За възникването му са необходими 3 фактора – източник на инфекциозния процес, механизми за предаване, възприемчиви към заболяването хора.

В процеса на развитие на епидемиите влияят както процесите протичащи в природни условия, каквито са епизоотиите например, така и социални фактори – комунално благоустройство, битови условия, състояние на здравеопазването и др.

Инфекции, чиито източник се явява само човек, се наричат антропонози; когато източник на инфекцията са хора и животни, се наричат зоонози (антропозоонози или зооантропонози).

В зависимост от характера на заболяването основните пътища на разпространение на инфекцията биват:

* хранителна или водна – дизентерия, тиф
* въздушно-капкова – грип
* трансмисивна – малария, тиф
* контактна – СПИН, бяс.

В много от случаите на заболяване роля играят няколко от пътищата на предаване на инфекцията. От начина на проникването зависи и ходът на протичането на заболяването.

Разделът на медицината, изучаващ епидемиите, се нарича епидемиология.

Пандемията (от гръцки – παν pan “всички” + δήμος demos “хора”) е епидемия взела особено големи размери, пресякла границите на една държава и засегнала голямо количество хора или животни. Глобална епидемия.

Свински грип, пандемията се размина, май?

“Опасният” свински грип се оказа на гребена на медийната вълна за само една седмица, вярно, малко повече от три дни, но българската пословица “Всяко чудо за три дни” се оказва доста вярна. В Мексико, огнището на заразата има малко под 500 (петстотин) случая на доказана зараза с A/H1N1, като предполагаемите смъртни случаи са 18, но се оказва, че не били само от грип… Както писах – медиите са смъртоносно опасни… 🙂 Ето, дори “любимият” ми портал пише точно каквото писах аз преди няколко дни, но всички бързаха да ме обявят за идиот…, хора аз лично съм се писал идиот, когато започвах блога си, но не съм поел инициативата да плаша никого, нито да успивам някого 🙂