Преводи и услугите покрай преводите

Да, да, точно така – преводите (превеждане от език на език) и услугите покрай преводите – благодарение на интернет и в частност на Google попаднах на много добра агенция за преводи. Та ето каква е цялата кратка история: Преди известно време се наложи да превеждам пакет от официални документи, за чуждестранни партньори, с които работяContinue reading “Преводи и услугите покрай преводите”