July Morning

Този път пропуснах Джулая… Вярно, посрещнах утрото, но то така или иначе си идва – неизменно като въртенето на слънцето около земята…ъъъ, така де – земята около слънцето 🙂  Посрещнах първото Юлско утро у дома пред компютъра – чоплейки се в Joomla! и четейки разни сложни PR техники за популяризиране на интернет страници… Всичко добре,Continue reading “July Morning”