Версии на Microsoft Windows и датите на издаването им

Историята на Microsoft Windows: Предполагам има доста хора, които като мен – работят под Windows от достатъчно дълго време, че освен да го мразят да изпитват и любопитство свързано с историята му. За някои по-любопитни читатели предлагам подробна история на Microsoft Windows от самото начало: 1983 Microsoft Windows е представен на 10 Ноември 1983 иContinue reading “Версии на Microsoft Windows и датите на издаването им”