Хроника на ужасите

Българското общество е полудяло. Вярно, обществото е вид рояк изграден от индивиди и индивидуалности, но тази лудост според мен не е на добре. Днес си обещавам – за последно пиша за трагедии – предвид, че са толкова често то явно те са част от и без това напрегнатото ни ежедневие. Но ето какво се получаваContinue reading “Хроника на ужасите”