Първи май, ден на труда…

Този ден винаги ми е бил странен, празник на труда? Когато бях младеж – ходехме вкупом на манифестация (демонстрация ли му е превода?), викахме НРБ, КПСС, Вечна дружба, а после вкупом изхвърляхме хартиените знаменца и се отдавахме на заслужена игра 🙂 . В по-късните години – беше мързелив ден, който ако се паднеше през седмицатаContinue reading “Първи май, ден на труда…”