Long time no see

Твърде дълго време не съм се вясвал тук. Твърде дълго не съм писал, поддържал и настройвал блога си. Всичко това се дължи на тежкото кризисно ежедневие – два пъти повече работа за същите или по-малко пари. Лошо. Напоследък съм се захванал с десетки проекти, всеки един от тях се движи бавно, но все пак движениеContinue reading “Long time no see”