Римски легионери

От много време пиша за легионерите от Рим във Фейсбук, но реших, че е крайно време да ги систематизирам в категория в блога си, че там, в голямото село ходят как си знаят (и как не знаят), трудно се откриват и още по-трудно се проверяват дали са на служба или са кривнали… леко. За това, днес започвам с легионерът Тенекий, докладван от дългогодишния ми приятел Свилен Стоянов.
Та Тенекий ще го зачислим към поддръжката на автопарка, че има много тенекии за оправяне. Имам ли време, ще проверя легионерите какво правят и ще ги добавя един след друг.

П.П. Да припомня на пропусналите, проспалите и отсъствалите от часовете по Български език – в същия няма дума в множествено число, завършваща на Й.