Връзки

Том и Джери
Том и Джери

Отношенията при някои хора са като на Том и Джери.
Закачат се,
Удрят се,
Дразнят се,
Но въпреки всичко – не могат да живеят един без друг!