Мъдрости

Бог е създал Рая и Ада, останалото е Произведено в Китай.